• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/06/21 ساعت 19:35

    نقاشی‌های طبیعت‌ بیجان بهمن محصص در تکامل تاریخ هنر مدرن ایران اهمیت بسزایی داشته‌است. رنگ‌های غالب در این طیف از آثارش آبی، کبود، سبز و خاکستری است. در نماد‌شناسی ماهی نشانه رستگاری، حیات و زایندگی است و وجود بوته‌های سیر در کنار آن، نشان از مسیری متناسب با فضای فکری هنرمند است.