• سیدرضا #فاطمی_امین، وزیر صمت گفته هر پاکت #سیمان به ٢٥ هزار تومان رسیده اما فعالان بازار میگن هنوز سیمان در بازار ارزان نشده و هر پاکت سیمان با قیمت ٤٥ تا ٥٠ هزار تومان فروخته می‌شه!