• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/21 ساعت 02:39

    اگر من در این مملکت کاره‌ای بودم توییت کاری همه مدیران روابط عمومی وزارتخانه‌ها را ممنوع می‌کردم. بعد آنها را به کلاس‌های ضمن خدمت می‌فرستادم.