• در موارد خاص سیاسی،اجتماعی و … که باید خلاف تصمیم این نهاد عمل کرد،فقط #وزیر_اقتصاد است که حق #وتو دارد و به ندرت از آن استفاده می‌کند.
    وزیر اقتصاد میتونه برای نحوه عملکرد این نهاد،دستورالعمل بده، ولی حدود ۳۰ ساله که برای حفظ استقلال و اعتبار این نهاد این اتفاق نیفتاده/۲