• حیات حاج حیدر رحیم پور نشانگر نسبت «ایمان» با «عمل صالح» و «شعور دینی» با «شور انقلابی» بود.

    خداوند او و فرزند شهیدش را با اهل بیت(ع) محشور فرماید و به همسر انقلابی و فرزندان گرامی ایشان بویژه برادران عزیز حسن آقا و حبیب آقا، صبر و اجر و توفیق و ادامه‌ی راه او عنایت نماید.