• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/20 ساعت 12:42

    #فقر به کجا رسیده! ایسنا گزارش داده عده‌ای از مردم که توان خرید #هویج‌ را ندارند، در کنار لوله‌های خروجی آب «کار‌گاه‌های هویج‌شویی»، هویج‌های شکسته‌ای که به رودخانه می‌آیند را جمع‌آوری کرده و برای فروش یا مصرف خانگی استفاده می‌کنند.
    #اصفهان