• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/20 ساعت 16:09

    در طرح #صیانت ، مهمتر از #فیلترینگ ، ایجاد یک سازمان فراتر از قوای سه‌گانه است. قرار است یک ساختار قدرتمند و غیرپاسخگو برای اداره فضای مجازی در نظر گرفته شود که به هیچ بخشی پاسخگو نخواهد بود و حتی با مقررات‌گذاری می‌تواند یک دولت مستقل در دل حکومت تلقی شود./@abb_abdi(اعتماد)