• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/20 ساعت 10:26

    اصناف در دوره کرونا ۹۰ برابر درآمدهای نفتی پارسال خسارت دیده‌اند. علت؟ تاخیر در تامین #واکسن توسط دولت. آن وقت در همین دوره سازمان امور مالیاتی با افتخار اعلام میکند #مالیات سال گذشته را تا ۱۲‌٪ توانسته افزایش دهد.(منبع آمار: اتاق اصناف_جام جم)