• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/20 ساعت 11:02

    کاش واکسن‌ها رو شلخته درو کنید یک‌چیزی هم گیر خوشه‌چین‌های گروه سنی بیاد.