• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/20 ساعت 01:09

    وزیر سابق بهداشت در فرانسه که مدیریت وی در ابتدای شیوع #کرونا مورد انتقاد بود
    به اتهام «به خطر انداختن جان دیگران» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. در ایران هم اعلام شده #وزارت_بهداشت با ارز واردات داروهای اضطراری، میز و صندلی وارد کرده بود، همین!