• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/20 ساعت 16:25

    در روزهای اخیر رکورد واردات واکسن به ایران و تزریق روزانه به مردم شکسته شد اما خیلی‌ها فراموش کرده‌اند که همین چند ماه قبل در دولت ناکارآمد روحانی، واردات واکسن را هم گردن تحریم‌ها و FATF انداخته بودند!

    چقدر ناکارآمدی‌های دیگر در ۸ سال قبل بود که به اسم تحریم و FATF فاکتور شد …