• دسترسی برخی از کاربران به موبایل‌های شرکت #شیائومی ساخت کشور چین قطع می‌شود، از جمله دسترسی کاربران ایرانی. اگرچه گفته می‌شود تنها ایران شامل این #تحریم نمی‌شود و سوریه، کوبا، کره شمالی در لیست قرار دارند اما محمدرضا عالیان، سخنگو واردکنندگان موبایل گفته این خبر واقعیت ندارد.