• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/20 ساعت 10:48

    رمان تازه #حسین_سناپور روایت شکست است، روایت شکست نسلی که ورودش به نوجوانی و جوانی را با رویایی شروع کرد، اما در حالی پا به میان‌سالی می‌گذارد که ناامید و مستاصل است. رمان از کافه شروع می‌شود، از کافه‌نشینی گروهی دوستانه و جلوی زندان اوین تمام می‌شود.-۱