• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/20 ساعت 11:53

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به انتصاب آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان را ابلاغ کرد.