• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/20 ساعت 18:14

    مامان من شصت و یک سالشونه، فردا توی این کرونا باید با بابام برن پلیس به اضافه ده چون مامانم می‌خواد پاسپورتش رو تمدید کنه و اجازه‌ی بابام لازمه. مامانم که هیچی، منم حس می‌کنم تحقیر شدم.