• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/06/20 ساعت 11:06

    دولتمرد نیاز به سرمایه هنری هم دارد، از خواندن رمان تا دیدن فیلم، تئاتر و شنیدن موسیقی و …