• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/20 ساعت 13:04

    در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت که با حضور دبیر هیئت دولت، وزرای اطلاعات، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد، وزرای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.