• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/20 ساعت 00:26

    برخی ایده‌ها و کارها مثل ایجاد #باغ_پسته است، سالها سرمایه گذاری میکنی و وقت میگذاری، اذیت میشوی، دیر به محصول و برداشت مینشیند اما زمانی که نشست ارزش خود را نشان میدهد.
    ایده‌های #ایلان_ماسک هم از همین تلاش‌ها بود.