• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1400/06/20 ساعت 22:46

    #شلاق زدن زنان جوان توسط #طالبان/
    التماس‌های زن جوان در پنجه‌های مردان دل هر انسان باشرفی را ریش می‌کند.
    پ ن:خدا به داد این ملت ستمدیده برسد