• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/20 ساعت 10:52

    رمان درباره‌ی آدم‌هایی است که شکست خورده و مستاصل و حتی شاید ایمان و امید از دست داده به رویای جمعی‌شان، می‌خواهند زندگی خود را نجات بدهند. روایت به در و دیوار زدن برای ساختن رویاهایی دیگر( مثل کارهای داوطلبانه اجتماعی)، برای سر پا نگه‌داشتن زندگی‌ فردی، برای گریز، برای رهایی است