• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

  1400/06/19 ساعت 15:56

  حاج #حیدر_رحیم_پور_ازغدی در مشهد از دنیا رفت.
  برای ما نوجوانان انقلابی در قبل انقلاب در مشهد اسطوره‌ای بود.
  نمونه روشنفکر مبارز انقلابی مذهبی بود.
  چند نفری مثل او بودند که موتور محرکه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مبارزه بودند.ونماد عدالتخواهی تا آخر ماند
  تسلیت به خانواده‌اش.