• این خطرناک‌ترین تحمیلات است: یعنی آن‌چه که از جانب خدا نیست، به دست و پای مردم ببندند و حق اعتراض، انتقاد و فعالیت آزاد به مردم ندهند.
    خودرایی و خودخواهی و استبداد زیر پرده دین را کنار بگذارید و بیایید کنار دردمندان، رنج‌کشیده‌ها، محروم‌ها

    ۱۹شهریور
    سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی