• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/19 ساعت 09:54

    پژو ۲۰۷ دستی: ۱۳۶ میلیون تومان
    پژو پارس (TU۵): ۱۶۲ میلیون تومان
    پژو پارس بنزینی: ۱۳۴ میلیون تومان
    این‌ها قیمت نیست، رانتی است که قرار است در هفته جدید به افرادی خاص بابت خرید این خودروها داده شود.تغییر دولت و وعده شکوفایی یک‌شبه تولید #خودرو هم باعث جمع شدن بساط #رانت نمی‌شود.