• اکثر مداحان #بهشت_زهرا پکیجی از هایده، حمیرا و مهستی ارائه می‌کنند وسطش هم یک مادر، پدر، برادر یا خواهر اضافه می‌کنند تا کار دربیاید