• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/19 ساعت 17:55

    به عنوان کسی که برای اعتقاداتم ارزش زیادی قائلم، همیشه نگران بودم که مبادا عمل من موجب لطمه به اعتقادم شود، اما اینها وقاهت را از حد گذرانده‌اند. امیدوارم زودتر شاهد جابجایی درست و اصولی در دولت جدید باشیم تا بلکه دستشان کوتاه شود.