• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/19 ساعت 12:22

    این روزها به خاطر #پنجشیر از کوی امیرخیل تبریز و تنها کوچه‌ای که در برابر استبداد مقاومت می‌کرد، زیاد شنیده‌ایم. این کتاب روایتی خوش‌خوان از همان کوچه است و ستارخان، از زبان یک آنارشیست فرانسوی که برای فرار از مبارزه به ایران آمده است و در خدمت یک شاهزاده‌ی مشروطه‌خواه است.