• سید حسن عاملی   seyyedameli@

    1400/06/19 ساعت 19:24

    در اولین سفر آقای روحانی به استان اردبیل در ۲۹مرداد۹۳ در شورای اداری به ایشان عرض کردم اگر من به جای شما رئیس جمهور بودم اولین کاری که می‌کردم طراحی نظام صیانت از بیت المال است اما آقای روحانی هیچ اعتنایی به این پیشنهاد نکرد و هرگونه اختلاس از بیت المال بعد از آن تاریخ شروع شد‌.