• اوایل انقلاب حساسیت نسبت به موسیقی و اصولا هر چیز مرتبط با هنر خیلی بالا بود. مثلا یک نمونه‌اش اینکه نوازندگان برای حمل ساز در مکان‌های عمومی می‌بایست مجوز کتبی دریافت می‌کردند!
    .

    حالا افغانستان همان شرایط را به گونه‌ای دیگر دارد تجربه می‌کند.

    #افغانستان
    #طالبان