• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/19 ساعت 15:28

    «تو یک جهانگردی» از نشر طوطی قصه‌ی یک خواهر و برادر پناه‌جوست، برادر بزرگ‌تر روند فرار از کشور جنگ‌زده رو تبدیل می‌کنه به یک بازی و به تخیل پناه می‌برن تا این مسیر سخت رو به امید نور و آزادی طی کنن. تصاویر، این روایت رو کامل می‌کنن، نمونه‌ی خوبی از کتاب تصویری تالیف.
    #کتاب_کودک