• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/19 ساعت 17:48

    ریس ستاد مبارزه با قاچاق کالا:
    واردات میز و صندلی با #ارز دارو و تجهیزات در وزارت بهداشت!
    پ ن: حرفهای ناگفته زیادی از ریا و تزویر عده‌ای قلیل در وزارت بهداشت گذشته دارم که گفتنش به صلاح نیست. عده‌ای که شاید عکس پروفایلشان متعلق به شهدا بود،و پیدا روی اربعینشان ترک نمیشد ولی …