• قالیباف و یارانش در مجلس مدعی بودند که مصوبه فرا برجامی #مجلس آمریکا را به بازگشت به برجام مجبور می‌کند، در حالی که اظهارات #بلینکن در آلمان نشان می‌دهد که نتیجه عکس داشته است.
    «به زمانی که بازگشت به #برجام دیگر موثر نخواهد بود ، نزدیک می‌شویم».