• وزیر مسکن @RostamGhasemi گفته به ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی نیاز داریم.کل تسهیلات بانکی در سال ۹۸ ؛ ۹۷۵ همت بود و این یعنی حداقل ۱۹۵ هزار میلیارد تومن تسهیلات بانکی؛ سیاستی که بارها شکست خورده و در تامین سرمایه این پروژه برای بازار سرمایه هیچ نقش مشخصی تعیین نشده/۴