• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/18 ساعت 11:02

    دکتر رضا الله ورن سخنگوی واکسن فخرا اعلام کرد هموطنان ساکن استان‌های تهران و البرز جهت شرکت در مرحله فاز سوم کارآزمایی بالینی به آدرس http://fakhravac.ir مراجعه نمایند.

    لازم به ذکر است که در این مرحله به شرکت کنندگان یکی از واکسن‌های فخرا یا سینوفارم تزریق خواهد شد.