• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/18 ساعت 03:40

    یعنی روز ۵ سنت! دولت فخیمه جمهوری اسلامی به رعایایش روزی ۵ سنت یارانه می‌دهد. الحمدالله.