• سال‌ها از چالش‌های موجود در #ایران نوشتیم.وایسادیم تا این مملکت درست بشه اما اگه درست نمیشه بگید تا ما بریم