• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/18 ساعت 10:16

    امیر سرتیپ دکتر محمدرضا آشتیانی؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در محل کارخانه تولید واکسن فخرا از آغاز فاز سوم و روند ساخت و این کارخانه بازدید و در جریان آخرین مراحل ساخت آن قرار گرفت.