• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/18 ساعت 08:26

    یکی از همکارانم پیشنهاد افزایش مشوق‌ها را داد به همین خاطر:
    ۱- به قید قرعه به ۳نفر از کسانی که پاسخ بدهند(حتی اشتباه) از محصولاتمان هدیه می‌دهیم
    ۲- به تمام مشارکت کنندگان(لایک، ریتوییت، پاسخ) تخفیف در نظر گرفتیم.
    پ.ن: از من نشنیده بگیرید، ارزش مشارکت را دارد.