• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/18 ساعت 15:19

    ضروری است شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به صورت شفاف توضیح دهد علت فشارها به امام جمعه انقلابی و عدالتخواه لواسان برای استعفا چه بوده است؟
    چرا قرار است ائمه جمعه افرادی کلیشه‌ای و بولتن خوان با حرفهای شعاری و تکراری باشند و اگر کسی غیر از این مسیر برود، با فشار برکنار میشود؟