• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/18 ساعت 18:18

    بعد از ۲۲ساعت، هنوز کسی نتوانسته حدس بزند.
    البته یک نفر نزدیک شده بود.
    هنوز کسی صاحب جایزه نشده است(به غیر از تخفیفی که برای تمام مشارکت کنندگان در نظر گرفته‌ایم)
    تا فرصت باقی است تلاش کنید.