• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/18 ساعت 03:44

    برخی می‌گویند چطور جریاناتی مثل #طالبان واقعیت‌های دنیا را نمی‌فهمند و نمی‌بینند.
    عزیزم. این شما هستی که نمی‌فهمی که اساسا امثال طالبان مطلقا معتقدند واقعیتی جز عقیده و ایدئولوژی خودشون وجود نداره و اگر هم هست، دروغه. بنابراین چه نیازی هست که اساسا آدم به دروغ توجهی بکنه.