• ما در نهادهای مدنی شناسنامه‌دار مملکت، در پایان تیرماه ۱۴۰۰ و با هدف مشاوره و کمک به تصمیم‌گیری آقای رئیس‌جمهور، نتایج فراخوان شبکه ملی را در قالب ۱۵ مؤلفه و شاخص مهم و تعیین‌کننده که لازم است رئیس سازمان محیط زیست دارا باشد، منتشر کردیم
    این سند،هدیه جامعه مدنی به دولت جدید بود/۲