• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/06/18 ساعت 18:04

    طبق صحبتهایی که از ماههای قبل با مدیریت باشگاه انجام داده بودم ،مدتی را در باشگاه حضور ندارم که ۱۸ روز آن سپری شده است.
    به امید خدا و در صورتی که مدیریت جدید خواهان ادامه همکاری باشد و شرایط مهیا شود،در خدمت خواهم بود.
    به امید برد پرسپولیس بزرگ در بازی پیش رو.