• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/06/18 ساعت 23:24

    چند خطی درباره قانون اصلاح مهریه و بهتر بگم قانون حذف و بی‌اعتبار کردن مهریه ، اینجا تو اینستاگرامم نوشتم که خوندنش ضرر نداره

    https://instagram.com/p/CTnF۱sgtAvM/?utm_medium=copy_link…