• مرکز ماهر   ir_cert@

    1400/06/18 ساعت 10:39

    هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در دوربین‌های HIKVISION در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۰… قابل مطالعه است.