• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/18 ساعت 21:11

    موضع آقای رئیسی درباره دولت افغانستان بسیار اصولی بود. جمهوری اسلامی همیشه افتخار کرده که با رای مردم بر سرکار آمده. درباره دیگر دولت‌ها هم همین موضع را داشته؛ حتی در مساله اسرائیل و فلسطین. ما نباید و نمی‌توانیم دولت غیر انتخابی طالبان را به رسمیت بشناسیم.
    #DoNotRecognizeTaliban