• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/18 ساعت 23:16

    وعده‌های عجیب دولت جدید فقط دادن زمین رایگان، ساخت مسکن و ارزانی یک‌شبه سیمان نیست. قرار است دولت جدید یک میلیون تن #گوشت قرمز هم تولید کند که تحقق آن ۱۵میلیارد مترمکعب آب می‌خواهد. با این روند به بهانه #خودکفایی باید منتظر فاجعه‌های بیشتر #محیط_زیست باشیم! (منبع عدد: اتاق تهران)