• من آن برنامه ارتباط تصویری زنده را با #فهیم_دشتی در @bbcpersian۵ دیدم. دیدم که برای چند ثانیه صفحه سیاه شد و شماره‌ای که با ۴ شروع میشد روی صفحه نمایش داده شد. نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. اما همان شماره را ردگیری کردند و او را کشتند. سوای بی احتیاطی فهیم و یارانش در #پنجشیر