• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/06/17 ساعت 15:44

    کاظم مزینانی؛ دوست و همکار نازنینی که دست کم ۳۰ سال از عمر خود را در حوزه روابط عمومی و رسانه گذراند و قطعا نامش جز به نکویی نبرند، تازه‌ترین داغی شد که کرونا بر دل ما نهاد. درگذشت این چهره خدوم، صادق و درستکار را به خانواده محترمش،فعالان روابط عمومی و همه دوستانش تسلیت می‌گویم.