• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/17 ساعت 17:47

    دم جوجه‌کش تفرشی گرم که نان بازوی خودش رو می‌خوره و وجدانش بیداره و رنج همسایه براش مهمه. پرونده‌اش از امثال رسایی پاک‌تر و به هزار و یک دلیل بهتر و محق‌تره برای اظهار نظر درباره‌ی هر موضوعی