• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 13:03

    اما یک سال بعد ، میلیون‌ها نفر با کمک آژانس پناهندگان سازمان ملل به کشور خود بازگشتند. با این وجود ، میلیون‌ها نفر همچنان به عنوان پناهنده به زندگی خود ادامه می‌دهند